Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

SP ZOZ NR 1 w Rzeszowie informuje, że w ramach programu szczepień dla mieszkańców Miasta Rzeszowa istnieje możliwość skorzystania z darmowego szczepienia dla dzieci od ukończenia 6 miesiąca życia oraz dorosłych w wieku do 74 roku życia z obniżoną odpornością.

NIE JEST WYMAGANE OŚWIADCZENIE LEKARSKIE! PACJENT PODPISUJE OŚWIADCZENIE WŁASNE O STANIE OBNIŻONEJ ODPORNOŚCI, DOSTĘPNE W PUNKTACH SZCZEPIEŃ.

Z programu mogą skorzystać mieszkańcy Rzeszowa – posiadający obywatelstwo polskie, zameldowane na stałe lub czasowo na terenie miasta Rzeszowa.

„Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku od 65 do 74 lat oraz z grup podwyższonego ryzyka”

Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja!
Punkty szczepień w Przychodni Specjalistycznej na ulicy : Hetmańskiej 21, Hoffmanowej 8a, Lubelskiej 6, Szpital Miejski – Rycerska 4

Więcej szczegółów na www.spzoz1.rzeszow.pl w zakładce Pacjent – Programy profilaktyczne