Dentobus w szkole – profilaktyka stomatologiczna

W dniach 21, 22 października 2021 – we wszystkich terminach około godziny 9:00 w szkole w ramach profilaktyki stomatologicznej pojawi się Dentobus. Rodzice, którzy będą zainteresowani badaniami stomatologicznymi dla dzieci, proszeni są o wypełnienie poniższego oświadczenia.

Oświadczenie rodzica – Dentobus w szkole 

Badanie wykonuje lekarz stomatolog. Świadczenia profilaktyczne finansowane są ze środków
publicznych, w ramach kontraktu z NFZ