Dni wolne od zajęć

W związku z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty w dniach 14, 15 i 16 maja 2024 r. (wtorek, środa, czwartek), dni te są dodatkowo wolnymi od zajęć lekcyjnych.

W tych dniach jest czynna świetlica i stołówka dla dzieci zgłoszonych do opieki w świetlicy szkolnej – zgłoszenia prowadzi P. Anna Lisowicz – wicedyrektor Zespołu.

W kalendarzu Zespołu na rok szkolny 2023/2024 planowany był dzień wolny na 17.05.2024 r., lecz sytuacja wyborcza rządu wymagała przeniesienia dnia wolnego na dzień 16.10.2023 r. o czym Państwo byliście poinformowania przed wyborami parlamentarnymi.

Maria Balawejder – dyrektor Zespołu