Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo podczas lekcji on-line

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy,
jak i nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane

 • Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne.
 • Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware.
 • Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware.
 • Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów.
 • Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
 • Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych.
 • Nie zapisuj haseł na kartkach.
 • Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych.
 • Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe.
 • Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point.
 • Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń.
 • Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe.
 • Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi.
 • Wykonuj regularne kopie zapasowe.
 • Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych.
 • Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną.
 • Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych.
 • Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN.
 • Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową.
 • Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.