Dyrekcja Szkoły

pen in inkwell

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

mgr inż. Maria Balawejder

Z-ca Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4

mgr Anna Lisowicz