Informacje dla uczniów z Ukrainy

Dodatkowe strony dla uczniów z Ukrainy – w języku ukraińskim i rosyjskim. 

Od teraz każdy uczeń może korzystać z tych samych zasobów edukacyjnych używając swojego języka ojczystego.

Dostęp do serwisu w języku polskim: http://aztekium.pl/pl

Dostęp do serwisu w języku ukraińskim: http://aztekium.pl/uk

Dostęp do serwisu w języku rosyjskim: http://aztekium.pl/ru

 

Świetlica Wyższej Szkoły Informatyki i zarządzania w Rzeszowie