Kalendarium

pioro

8 września 1906 r. – C. K. Rada Szkolna Krajowa wydaje orzeczenie powołujące jednoklasową szkołę w Staroniwie.

Rok szkolny 1906/07 – utworzono II stopień nauki.

Rok szkolny 1908/09 – przybywa III stopień nauki.

31 października 1909 – C. K. Rada Szkolna Krajowa wydaje orzeczenie, na mocy którego w gminie Staroniwa stanie nowy budynek                                                szkolny z dwoma salami do nauki i mieszkaniem dla nauczyciela.

Rok szkolny 1910/11 – otwarto IV stopień nauki.

15 października 1911 r.  – odbywa się uroczystość poświęcenia nowego budynku szkolnego.

Rok szkolny 1911/12 – przybywa 6 rok nauki.

15 maja 1913 r. – zaczyna swoją działalność miejscowa Rada Szkolna.

29 maja 1914 r. – C. K. Rada Szkolna Krajowa, przekształca szkołę na dwuklasową.

Rok szkolny 1914/15 – szkoła jest przez cały rok nieczynna, z powodu inwazji rosyjskiej.

28 czerwca 1921 r. – umiera tutejsza nauczycielka ś.p. Maria Kopaczówna, w wieku 37 lat.

30 stycznia 1926 r.  – umiera kierownik szkoły ś.p. Jan Wójcik – szkołą kierował 17 lat.

17 września 1932 r.  – młodzież szkolna uczestniczy w przyjęciu sztandarów przybyłych z całej Polski na odsłonięcie pomnika Lisa                                             Kuli.

Rok szkolny 1933/34 – wprowadzono nowy ustrój szkolny oraz nowe programy nauki w oddziałach I, II, IV.

18 maja 1935 r.  – odbywa się uroczyste, żałobne nabożeństwo w dniu pogrzebu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rok szkolny 1937/38 – placówka została przemianowana na szkołę I stopnia.

8 lutego 1938 r.  – szkoła otrzymuje w darze od Towarzystwa Bibliotek Szkolnych we Lwowie 35 książek.

Rok szkolny 1938/39 – przeprowadzono gruntowny remont budynku.

Lata 1939-45 – kilkakrotne przerwy w nauce, z powodu kwaterowania wojska.

1 sierpnia 1944 r. – w wyniku działań wojennych szkoła zostaje uszkodzona przez granat, straty były duże.

Lata 1944–45 – zostaje podniesiony stopień organizacyjny szkoły do II.

24 marca 1946 r. – szkoła zostaje zelektryfikowana.

Wakacje 1946 r.  – gruntowny remont szkoły.

4 marca 1950 r. – zostają utworzone 2 drużyny harcerskie, męska i żeńska.

Rok szkolny 1957/58 – szkoła otrzymała nowy, murowany budynek.

Maj 1975 r. – szkoła otrzymuje sztandar i imię ppor. Ludwika Bojanowskiego.

Listopad 1990 r. – zostaje zmieniona nazwa placówki, która odtąd nosi imię Orląt Lwowskich.

Listopad 2000 r. – szkoła otrzymuje nowy sztandar.

Listopad 2005 r. – uroczyste obchody 15 rocznicy nadania imienia i 5 rocznica nadania sztandaru.

2 grudnia 2006 r. – uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

1 września 2011 r. – połączenie Szkoły Podstawowej Nr 14 i Publicznego Przedszkola Nr 10 w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                         w Rzeszowie.

Listopad 2017 r. – uroczyste obchody 25 rocznicy nadania imienia i 15 rocznicy otrzymania sztandaru.

Wrzesień 2018 r. – reforma oświaty wprowadza ośmioklasową szkołę podstawową.

Listopad 2018 r. – uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100 lecie obrony Lwowa.