Kalendarz

KALENDARZ (PLAN) PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLENGO NR 4
W RZESZOWIE NA ROK 2022 / 2023

Opracowały:

  1. Anna Lisowicz
  2. Joanna Stanio
  3. Natalia Mazan
  4. Agnieszka Gawron
Zatwierdzone przez Rady Pedagogiczne dnia 14.09.2022r.
Uzgodniono z Radami Rodziców szkoły i przedszkola w dniu: 19.09.2022 r.