Kalendarz

KALENDARZ (PLAN) PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLENGO NR 4
W RZESZOWIE NA ROK 2023 / 2024

Opracowały:

  1. Jessica Dudek
  2. Dorota Kochanowicz
  3. Dorota Pasterz
  4. Agnieszka Gawron
Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną przedszkola: 12.09.2023 r., szkoły: 13.09.2023 r.
Uzgodniono z Radami Rodziców przedszkola: 13.09.2023 r., szkoły: 20.09.2023 r.

Samorząd Uczniowski: 28.09.2023 r.