Kangur Matematyczny

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny 2021”

22.04.2021 godz. 9.00

HASŁO DO PLIKU: KanGur21

Ze względu na ograniczenia obowiązujące w kraju, w tym roku szkolnym konkurs „Kangur Matematyczny” odbędzie się w formie zdalnej.

1. Jeśli uczeń chce przystąpić do konkursu w formie zdalnej powinien mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader DC. Program ten jest darmowy i można go pobrać ze strony https://get.adobe.com/pl/reader/

2. Instrukcja dla ucznia znajduje się w pliku.

3. Dzień przed konkursem (21.04.2021 – po południu) udostępniamy uczniom:

kartę odpowiedzi w formie formularza elektronicznego, która jest zabezpieczona hasłem (plik pdf),

plik z zadaniami, który jest zabezpieczony hasłem (plik pdf).

Kartę odpowiedzi oraz plik z zadaniami przekażemy uczniom, aby zobaczyli jak wygląda karta odpowiedzi i się z nią na spokojnie zapoznali.

4. Konkurs w wersji zdalnej trwa 90 min.

5. Bezpośrednio przed konkursem przekażemy uczniom Hasło. Do wszystkich plików z zadaniami jest jedno hasło.

6. Prawidłowo wypełnione elektroniczne kary odpowiedzi należy odesłać na adres szkolnego koordynatora magwos.241@edu.erzeszow.pl

Wypełnione karty odpowiedzi uczniowie powinni odesłać ok. 95 min od uzyskania hasła do pliku z zadaniami. (Bezpośrednio po upływie czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań.)

7. Karta odpowiedzi jest interaktywnym formularzem, Uczeń wpisuje swoje imię i nazwisko z użyciem klawiatury, kategorię i odpowiedzi zaznacza klikając myszką w aktywne pola. Pole z sumą punktów jest zablokowane dla ucznia.

8. Plik z kartą odpowiedzi można zapisywać, zamykać i ponownie otwierać jeśli pole z imieniem i nazwiskiem jest puste. Proszę, aby uczniowie najpierw wypełnili pola z zadaniami, a następnie pole z imieniem i nazwiskiem. Jeśli pole imię i nazwisko zostanie wypełnione, to po zapisaniu i zamknięciu plik jest gotowy do przesłania do nauczyciela. Wówczas możliwość wprowadzenia zmian zostaje zablokowana.

9. Bardzo proszę, aby uczniowie, którzy do tej pory nie odesłali zgody na udział w konkursie – przesłali ją na pocztę koordynatora do dnia konkursu na adres: magwos.241@edu.erzeszow.pl

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” oraz Klauzura informacyjna dla uczestników, opiekunów prawnych znajdują się w załączniku. ( Podpisane dokumenty proszę odesłać w formie skanu lub np. zdjęcia.)

— ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE —

— INSTRUKCJA —