Kontakt

Zgodnie z regulaminem pracy dyrektor i wicedyrektor zespołu przyjmują w sprawach skarg i wniosków w:

poniedziałek 15.00 – 16.00

wtorek – piątek 10.00 – 12.00

oraz podczas wywiadówek lub w innym czasie uzgodnionym ze stroną.

STATUT ZESPOŁU dostępny do wglądu rodziców w sekretariacie zespołu.

Do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, wyznaczono pana Roberta Sikorę.  

Adres

Ul. Staroniwska 55

35-101 Rzeszów

Telefony kontaktowe

Sekretariat: (017) 748 24 50
Księgowość: (017) 748 32 60
Intendent: (017) 748 32 55

Godziny otwarcia

Poniedziałek-Piątek

Przedszkole:  6:30 – 17:00
Sekretariat:  7:30 – 15:30
Księgowość:  7:00 – 15:00
Intendent:  6:30 – 14:30