#LaboratoriaPrzyszłości

Zajęcia z zestawami klocków lego spike prime zakupionych w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości odbywają się cyklicznie w różnych klasach. Uczniowie uczą się kreatywnego tworzenia, programowania, a dzięki temu rozwijają umiejętności logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów, doskonalą umiejętności interpersonalne, jak również kreatywność i myślenie twórcze. Klasy bardzo chętnie biorą udział w zajęciach – jest to dla nich atrakcyjne i bardzo ciekawe.