Międzynarodowy Konkurs „Niedźwiedź Wojtek – żołnierz gen. Andersa” (II Edycja) – Zapraszamy!

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym poświęconym niezwykłej historii niedźwiedzia Wojtka, który wraz z polskim wojskiem przebył szlak bojowy armii gen. Andersa.

Konkurs polega na przygotowaniu kartki pocztowej lub komiksu, w polskiej wersji językowej, przedstawiającego epizod związany z niedźwiedziem Wojtkiem, rozgrywający się na tle działań Wojska Polskiego na Wschodzie a następnie 2. Korpusu Polskiego w czasie II wojny światowej. Komiks ma stanowić zamkniętą całość o objętości do 10 plansz, przedstawionych w pionie i podzielonych na kadry/klatki. Kartka pocztowa składać się ma z jednej strony. Pojedyncza plansza komiksu oraz kartka pocztowa powinny być przygotowane w formacie A4. Ponadto do kartki pocztowej należy dołączyć krótki opis historyczny nieprzekraczający 500 znaków (bez spacji).

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: 9–12 lat, 13–16 lat.

Przed wysłaniem pracy należy wypełnić dwa formularze dołączone do regulaminu konkursu. Jest to „Zgłoszenie do konkursu” oraz „Oświadczenie rodzica/opiekuna”, niezbędne do przyjęcia pracy przez komisję konkursową. Należy je wydrukować, uzupełnić, podpisać, zeskanować i dołączyć do pracy, a następnie całość w skompresowanym folderze (zip, rar (!)) opisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika wysłać poprzez jeden z zamieszczonych poniżej linków do organizatora. Każdy link odpowiada jednej kategorii wiekowej i plastycznej. 

Linki do przesyłania prac konkursowych (instrukcja pakowania i wysłania  prac znajduję się w złączniku na dole strony):

Prace można przysyłać do 13 kwietnia 2022 r.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 18 maja 2022 r.

Organizatorem konkursu jest Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie.

Patronami honorowymi konkursu są: 

  • Pani Aileen Orr – autorka książki Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa.
  • Podkarpacki Kurator Oświaty.
  • Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu.

Współorganizatorami konkursu są:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4. Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie.
  • Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli.
  • Szkoła Bez Granic im. Niedźwiedzia Wojtka w Edynburgu.
  • Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Link do konkursu: https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/oben/rzeszow/konkursy-i-projekty/miedzynarodowy-konkurs-nie/159466,Miedzynarodowy-Konkurs-Niedzwiedz-Wojtek-zolnierz-gen-Andersa-II-Edycja-Zaprasza.html 

Zachęcamy do udziału !!!!