Miejsca Pamięci Narodowej

W listopadzie klasa 2 wyruszyła na godzinny spacer. Odwiedziliśmy Miejsca Pamięci Narodowej na staroniwskim Cmentarzu. Dzieci uczciły pamięć rozstrzelanych mieszkańców Staroniwy poprzez krótką modlitwę i zapalenie zniczy. Potem udaliśmy się pod Krzyż, upamiętniający 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości przy ul. Wywrockiego. Następnie pod tablicę pamiątkową na ul. Potokowej, upamiętniającą rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców Staroniwy. Był to czas refleksji i zadumy.