Nabór do szkoły i przedszkola

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH I PRZEDSZKOLA

1 MARCA 2021 OD GODZINY 9:00 

Wniosek podpisują obydwoje rodzice. Jeżeli z jakiegoś powodu niemożliwy jest podpis któregoś z nich do deklaracji proszę dołączyć oświadczenie.

Wypełniony online, wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły  do 15.03.2021 godz. 15:00

Harmonogram rekrutacji 2021/22

Zarządzenie Prezydenta Miasta Rzeszowa