Obiady – wpłaty

Opłaty za żywienie:

  • Odpłatność za żywienie dzieci naliczana jest z początkiem miesiąca (z góry) zakładając, że dziecko będzie uczęszczało do szkoły cały miesiąc i rozliczana na koniec miesiąca odliczając nieobecności (nieobecność lub rezygnację z posiłków należy zgłaszać nie później niż w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność). Odpisy rozliczane są w miesiącu następnym.
  • Stawka za żywienie wynosi: 5,50 zł / dzień (od 1 stycznia 2023r.).
  • Żywienie płatne jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe. Przypis żywienia naliczamy: stawka np.: 5,50 zł za dzień x 22 dni = 121,00 zł. (wysokość ceny żywienia może ulec zmianie i określana będzie zarządzeniem dyrektora zespołu).

Od roku szkolnego 2021/2022 odpisów na obiady dokonuje się poprzez platformę

edziecko.edu.pl 

login: pesel dziecka

hasło: imię dziecka (z dużej litery)

 

Nr konta bankowego, na które należy uiszczać opłaty.

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

PKO BP Oddział I w Rzeszowie