Patron

Orlęta Lwowskie

        Uczniowie, studenci, robotnicy, urzędnicy, chłopcy i dziewczęta, mieszkańcy Lwowa, którzy początkowo gołymi rękami, później — już ze zdobytą na wrogu bronią — postanowili wyzwolić swoje miasto spod okupacji ukraińskiej. W walkach brało udział 1421 młodocianych obrońców, z których najmłodszy miał 9 lat.

 

AKTUALNOŚCI

  • 100 – lecie Odzyskania Niepodległości. W roku szkolnym 2018/2019 w szczególny sposób włączyliśmy się w uczczenie     100 – lecia Odzyskania Niepodległości. We wrześniu delegacja naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w poświęceniu Jubileuszowego Krzyża powstałego na terenie staroniwskiej parafii.
  • W październiku odbył się Zlot Szkół im. Orląt Lwowskich, w tym roku szkoły z naszego regionu noszące to zaszczytne Imię spotkały się we Lwowie. Wraz z pocztami sztandarowymi wzięliśmy udział w uroczystej Mszy Świętej w Katedrze Lwowskiej. W kazaniu wspomniano o poświęceniu, miłości i oddaniu dla polskiego Lwowa jego mieszkańców.
  • Udział w głównych uroczystościach listopadowych rozpoczęliśmy wieczorem 10 listopada od złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą poświęconą Orlętom Lwowskim przy kościele Świętego Krzyża, a następnie delegacja wraz z pocztem sztandarowym udała się na rzeszowski rynek, gdzie wokół pomnika Tadeusza Kościuszki, przy zapalonych pochodniach odbył się uroczysty Apel Poległych.
  • 11 listopada odbyły się centralne uroczystości w Kościele Farnym, gdzie homilię wygłosił ksiądz biskup Jan Wątroba, a następnie na placu farnym z udziałem kompani reprezentacyjnych służb mundurowych i wielu pocztów sztandarowych w tym pocztu naszej szkoły.
  • 18 listopada w kościele p.w. Świętego Krzyża w Rzeszowie odbyła się msza w intencji Obrońców Lwowa, w setną rocznicę walk toczonych przez niezłomne Orlęta Lwowskie u zarania dziejów Drugiej Rzeczypospolitej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele naszej szkoły: Pani dyrektor Maria Balawejder oraz poczet sztandarowy.
  • W szczególny sposób dziękujemy uczniom – członkom pocztu sztandarowego szkoły, którzy nie zwracając uwagi na warunki atmosferyczne brali udział w wymienionych uroczystościach: z klasy VIII a – Aurelii, Magdzie, Mai, Dominice, Julii, Karmenie, obu Jakubom i Szymonowi, z klasy VIII b – obu Majom, Weronice, Kacprowi i Krzysztofowi.
  • Konkurs „Patriotyczna Dekoracja Sali” W ramach kształtowania u uczniów postawy patriotycznej, zaznajamiania z symbolami narodowymi, kształtowania poczucia tożsamości narodowej oraz rozwijania twórczego, kreatywnego myślenia i pracy zespołowej, a także w nawiązaniu do Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości – został zorganizowany na terenie naszej szkoły konkurs „Patriotyczna Dekoracja Sali”. Wszystkie klasy zaangażowały się w projekt, co zaowocowało pięknymi dekoracjami. Jury konkursu doceniło prace wszystkich uczniów, nie mniej jednak zostali wyłonieni zwycięzcy. I miejsce w kl. I – III – zdobyły kl. III a oraz kl. III b. Natomiast w kategorii klas starszych: I miejsca zajęły kl. IV a, kl. V oraz kl. VII a. Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za niezwykłe zaangażowanie.

Poniżej publikujemy informacje o uroczystościach związanych z Patronem Szkoły.

  • 24 listopada 2017 r. obchodziliśmy Święto Patrona – 27 rocznicę nadania szkole imienia, 17 rocznicę otrzymania sztandaru. Święto Patrona Szkoły rozpoczęliśmy mszą św. w kościele p.w. Narodzenia NMP. Następnie przedstawiciele społeczności szkolnej oraz Rady Osiedla Staroniwa złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową Orląt Lwowskich. Na uroczystej akademii uczniowie naszej szkoły przedstawili okolicznościowy program przygotowany pod kierunkiem pani Justyny Drupki i pani Ewy Srokowskiej. Wyjątkowe oklaski należą się dziewczętom prezentujący układy taneczne. Wręczono także nagrody laureatom okolicznościowych konkursów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.
  • 3 listopada 2017 r., jak co roku od siedmiu już lat, delegacja naszej szkoły: Pani wicedyrektor, nauczyciele, poczet sztandarowy, uczniowie z Drużyny Orląt wraz z Henrykiem Klimkiem, wzięła udział  w Zlocie szkół im. Orląt Lwowskich. Organizatorem wydarzenia była szkoła w Roźwienicy. Podczas mszy św., odprawionej w intencji poległych,  mogliśmy w zadumie i modlitwie  wspomnieć bohaterstwo i poświęcenie najmłodszych  Orląt. Wykład Tomasza Kuby Kozłowskiego z warszawskiego Domu Spotkań z Historią, znawcy Kresów przybliżył nam okoliczności dramatycznych wydarzeń listopadowych we Lwowie 1918 roku. Uroczystość zwieńczyło rozdanie nagród w konkursie plastycznym: „Lwów w mej pamięci”, w którym: II miejsce zajęła Weronika Blahaczek, III miejsca – Jagoda Węglowska i Julia Leniar.
  • 25 listopada 2016 r. obchodziliśmy Święto Patrona – 26 rocznicę nadania szkole imienia, 16 rocznicę otrzymania sztandaru. Delegacje Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i Rady Osiedla Staroniwa złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą obrońcom Lwowa. Na uroczystej akademii uczniowie naszej szkoły przedstawili okolicznościowy program przygotowany pod kierunkiem pani Justyny Drupki i pani Ewy Srokowskiej. Wręczono także nagrody laureatom okolicznościowych konkursów. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości.