Podziękowanie

„Człowiek jest dobry nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi…”
Święty Jan Paweł II

Bardzo serdecznie dziękujemy Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom, Wolontariuszom, Uczniom oraz Wszystkim Ludziom dobrej woli za zaangażowanie się w „Zbiórkę żywności dla ubogich Caritasu Diecezji Rzeszowskiej”

Za wrażliwość, otwierającą serce dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Za bezinteresowną chęć do czynienia dobra.

Za pomoc i życzliwość

DZIĘKUJEMY !