Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok dla Osiedla Staroniwa

Zachęcamy serdecznie do głosowania na projekty dla Osiedla Staroniwa w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim.

Numery projektów:

KATEGORIA I:

Numer projektu: 1

Rewitalizacja zabytków Rzeszowa poprzez odnowienie wnętrza 21 – letniej kapliczki przy ul. Staroniwskiej

KATEGORIA II:

Numer projektu: 53 

Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa

KATEGORIA III:

Numer projektu: 60

Staroniwa chodzi z kijami

Głosowanie przeprowadza się w formie:

  • elektronicznej –za pośrednictwem elektronicznej karty do głosowania, zamieszczonej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl
  • papierowej –za pośrednictwem karty go głosowania, możliwej do pobrania z BIP-u, bądź w punkcie do głosowania, wrzuconej osobiście do urny w punkcie do głosowania, po weryfikacji tożsamości osoby głosującej, przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miasta Rzeszowa, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Liczba i lokalizacja punktów do głosowania w formie papierowej, elektronicznej, a także terminy, w których będą czynne.

5 punktów do głosowania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

  • Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii Handlowej „NOWY ŚWIAT”, ul. Krakowska 20,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Kulturalno-Handlowym MILLENIUM HALL, ul. Kopisto 1,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Centrum Handlowym PLAZA Rzeszów, Al. Rejtana 65,
  • Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa w Galerii RZESZÓW, Al. Piłsudskiego 44.

Osoba uprawniona do udziału w konsultacjach może oddać głos na jedno zadanie w każdej z trzech Kategorii.