Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski SP 14 w Rzeszowie

Przewodniczące:

Wiktoria Orłowska, Maria Ziemba kl. VIII

Zastępcy: 

Mateusz Tomaka, Krzysztof Wiącek kl. V b

Sekretarz/Skarbnik:

Elena Biegus, Julia Szalacha kl. IV a

 

Opiekę sprawują:

 mgr Joanna Stanio

mgr Natalia Mazan