Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski SP 14 w Rzeszowie

Przewodniczący: Jakub Pezda, Patryk Jerszów kl. VIII

Zastępca: Wiktoria Orłowska, Maria Ziemba kl. VII 

Sekretarz/Skarbnik: Jagoda Szalacha, Emilia Ziemba kl. VIII

Opiekę sprawują:

 mgr Joanna Stanio

mgr Klaudia Waszyńska