Samorząd Uczniowski

 

Samorząd Uczniowski SP 14 w Rzeszowie

Przewodniczący: Zuzanna Tylutki i Oliwia Wilk kl. VIII

Zastępca: Julia Tylutki i Jagoda Szalacha kl. VII b

Sekretarz/Skarbnik: Antoni Csepreghy – Podgórski kl. IV

Opiekę sprawują:

 mgr Joanna Stanio

mgr Klaudia Waszyńska