Szkoła promująca zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to idea realizowana w placówkach w których edukacja zdrowotna jest ważnym elementem nauczania. Promowany jest zdrowy styl życia. We współpracy z rodzicami, społecznością szkolną i lokalną. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, podejmują starania, aby skutecznie dbać o swoje zdrowie.

Nasza szkoła od stycznia 2006 roku, została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Działania promujące zdrowie  prowadzone są u nas systematycznie i są możliwe  dzięki zaangażowaniu i inicjatywie zarówno uczniów, nauczycieli  jak i wszystkich pracowników szkoły. Wychodząc naprzeciw sportowym zainteresowaniu i chęci ruchu wśród uczniów, prowadzimy  zajęcia takie jak: sks, siatkówka, wyjazdy na basen, rajdy oraz rozgrywki sportowe wspomagające zdrowy styl życia.

Od wielu lat włączamy się do akcji „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, a także bierzemy udział w programie „Pięć porcji warzyw, owoców i soku”. Na terenie naszej szkoły prowadzimy również akcje „Poniedziałek dniem owocowo – warzywnym, a czwartek dniem jogurtowym”.

Angażujemy się w organizowanie wycieczek szkolnych, „Zielonych szkól”. W szkole  prężnie też działa koło turystyczne PTTK.

Zawsze uczestniczymy w akcjach „Sprzątanie Świata” „Dzień Ziemi”, „Pierwszy Dzień wiosny”, „Dzień sportu”. Podczas tych akcji szczególny nacisk kładziemy na gry i zabawy ruchowe oraz zdrowy styl życia.

Współpracujemy ze Związkiem komunalnym „Wisłok” oraz Stowarzyszeniem Ekoskop. To właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, dyrekcji i nauczycieli możemy się poszczycić Wojewódzkim Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie. W tym i następnych latach zamierzamy kontynuować tę pracę mającą na celu tak ważny aspekt, jakim jest promocja zdrowia. Działania te mogą umożliwić nam zakwalifikowanie się do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolna promocja zdrowia jest długotrwałym procesem, gdyż w miejsce zrealizowanych zadań, pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

Plan Pracy Szkoły Promującej Zdrowie

 

A K T U A L N O Ś C I

Maj 2024 r.

Program edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu

Uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2023/24 uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych realizujących założenia „Programu edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu” stanowiącego element projektu realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów.
W czerwcu 2023 roku na terenie naszej szkoły został zamontowany zbiornik naziemny na deszczówkę wraz z tablicą edukacyjną. W ramach realizacji programu odbywały się prelekcje na temat obiegu wody w przyrodzie, małej retencji, sposobów wykorzystania zgromadzonej wody a także jak ważna jest dbałość o zasoby wodne (ochrona i oszczędzanie wody). W części praktycznej uczniowie zapoznali się ze sposobem użytkowania zbiornika, a następnie mieli możliwość samodzielnego wykorzystania zgromadzonej wody do podlania roślin w ogródku szkolnym.

„Zadanie zrealizowane w ramach dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania upowszechniające wiedzę ekologiczną realizowane w 2023 roku – umowa dotacji Nr 6234/2023/EE/R/D zawarta w dniu 27 czerwca 2023 roku pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”

Światowy Dzień Ziemi 2024

Dzień Ziemi to największe międzynarodowe święto ekologiczne. Hasło tegorocznej edycji Dnia Ziemi „Planeta kontra Plastik” zwraca uwagę na potrzebę zmniejszenia produkcji wszystkich tworzyw sztucznych o 60% do 2040 r. Każdy z nas może przyczynić się osiągniecia tego celu, poprzez zmniejszenie korzystania z tworzyw sztucznych w naszym codziennym życiu. Nawet niepozorne decyzje, jak rezygnacja z dodatkowej torby foliowej podczas zakupów, mogą przynieść wielkie korzyści dla naszej planety. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami obchodzili ten Dzień. Podczas zajęć rozmawiali o tym, dlaczego należy dbać o środowisko i w jaki sposób to robić. Uczniowie klas 4-8 wykonali piękne plakaty przypominające  o dbaniu o naszą planetę.

Kwiecień 2024 r.

„Godzina dla Ziemi WWF”

W symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety na jedną godzinę od 20:30 – 21:30, wyłączyliśmy 23 marca światła w naszych domach. 

„Godzina dla Ziemi WWF” obchodzona jest na całym świecie. Tegoroczna akcja dedykowana jest polskim rzekom. Dlaczego naturalna i czysta rzeka jest nam tak potrzebna?

  1. Filtruje zanieczyszczenia.
  2. Chroni przed powodziami.
  3. Jest narzędziem w walce z suszą.
  4. Stanowi dom dla wielu organizmów.

Nasz szkoła włączyła się w akcje już po raz kolejny, bo ochrona  środowiska jest dla nas bardzo ważna.

 

Gasząc światła na symboliczną godzinę można dołączyć do globalnego ruchu ekologicznego i milionów ludzi na całym świecie.
Wierzymy, że tegoroczna idea przyświecająca Godzinie dla Ziemi WWF znajdzie  uznanie. Wspólnie możemy chronić to, co mamy
najcenniejszego – naszą planetę, która jest naszym wspólnym domem.
Więcej informacji o tegorocznej akcji dostępnych jest na stronie godzinadlaziemi.pl. 

Marzec 2024 r.

Kampania edukacyjna: „Szkoły Doliny Lotniczej działają dla klimatu”

Nasza szkoła bierze udział w akcji stowarzyszenia EKOSKOP – „Szkoły Doliny Lotniczej działają dla klimatu”. Więcej informacji na stronie: https://ekoskop.pl/2024/03/08/kampania-wystartowala/

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

W ramach szkoły promujące zdrowie i aktywność fizycznej , odbyły się w naszej szkole pogadanki nt. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prowadzone były one przez WSI Rafał Grela pod nazwa „Grelatour”. Pan Rafał jest absolwentem kursów dla wykładowców i instruktorów nauki jazdy, z wielokilometrowym doświadczeniem.

Grudzień 2023 r.

Akademia Pszczoły Bohatera

Nasza szkoła włączyła się do programu Akademia Pszczoły Bohatera, wpieranego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.Głównym tematem programu, który będzie wdrażany w naszej szkole jest edukacja ekologiczna, szczególnie związana z ochroną pszczół i wskazywaniem na ich fundamentalną role w naszym ekosystemie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.fundacjapszczolabohater.pl/
Wszystkie zaproszone do programu szkoły otrzymały wspaniałe zestawy edukacyjne, w tym ul edukacyjny, strój pszczelarza dla dzieci oraz plansze przydatne w nauczaniu o roli pszczół.   Dzieci z klas I-III będą brać udział w lekcjach ekologicznych na temat wagi i istoty zapylaczy w naszym życiu. Bez udziału pszczół, wiele roślin nie mogłoby wydać nasion i owoców, a to pozbawi nas nie tylko zdrowego pożywienia, ale także pięknych łąki i przydomowych ogródków.
W ramach działań Akademia Pszczoły Bohatera odbyły się w naszej szkole zajęcia warsztatowe w których uczestniczyli uczniowie klas I – III którzy:
* zapoznali się z cyklem życia pszczoły, jakie pszczoły tworzą rodzinę pszczelą; czym pszczoły karmią młode larwy, jakie zajęcia wykonuje pszczoła robotnica;
* w jaki sposób odbywa się zapylanie roślin, w jaki sposób powstaje miód, gdzie jest przechowywany;
* czy miód jest zdrowy, na jakie dolegliwości może pomóc;
* jak zbudowany jest ul, co znajduje się na samym spodzie ula, co pszczelarz umieszcza w środku ula, do czego służy podkarmiaczka;
* jakie akcesoria pszczelarskie posiada pszczelarz, co to jest i do czego służy podkurzacz, dłuto pasieczne, zmiotka ,odsklepiacz, miodarka, kombinezon, kapelusz i rękawice pszczelarskie.
Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, z zaciekawieniem oglądały filmy edukacyjne dotyczące życia pszczół, prawidłowo odpowiadały na pytania zadawane przez nauczyciela, z zainteresowaniem przeglądały akcesoria pszczelarskie, które mogły dotknąć, oraz zobaczyć w rzeczywistości. Dzieci poznały także losy znanej postaci – pszczółki o imieniu Maja, kolorowały obrazek tematyczny. Na zakończenie zajęć każdy uczeń degustował przepyszny, a przede wszystkim naturalny i zdrowy sok jabłkowy.

Październik 2023 r.

„Sprzątanie świata łączy ludzi” hasło akcji 2023

W ostatnim tygodniu września uczniowie klas IV-VIII przyłączyli się do udziału w sprzątaniu naszej planety.Wyposażeni w jednorazowe rękawiczki oraz różnokolorowe worki z zapałem zbierali i segregowali „ śmieciowe trofea”. W promieniach wrześniowego słońca robota szła szybko i przyjemnie. Zebrane śmieci zostały wrzucone do odpowiednich pojemników Moc Akcji Sprzątanie świata łączy nas z naturą i ze sobą nawzajem. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie „nieśmiecenia”, edukacja na temat odpadów oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pamiętajmy jednak, aby dbać o środowisko każdego dnia, nie tylko w czasie akcji.

Akcja Sprzątanie Świata Polska 2023 inicjuje także w naszej szkole coroczne działania w ramach szeroko pojętej edukacji środowiskowej, które w roku szkolnym 2023/2024, podobnie jak w poprzednim, skupią się wokół ekologii oraz promowania zdrowia.

Lekcja o smogu w SP nr 14 w Rzeszowie

Zajęcia na temat smogu połączone z doświadczeniem wykonywanym na oczach uczniów to doskonały sposób, aby wytłumaczyć, jak powstają szkodliwe pyły i zanieczyszczenia.Zajecia obejmowały następujące zagadnienia: rodzaje i źródła zanieczyszczeń,sposoby przeciwdziałania zanieczyszczenia powietrza, prezentacja Ekosłupka jako czynnika do pomiaru jakości powietrza, prezentacja aplikacji Ekosłupek oraz mapy Ekosłupek.

Maj 2023 r.

Pierwszaki o zdrowiu – przedstawienie

Warsztaty zdrowego żywienia

Talerz zdrowego żywienia – kl. I a

Ekologiczne osiedle – projekt kl. II a

Kwiecień 2023 r.

Dzień Ziemi – audycja przez radio węzeł

Luty, Marzec 2023 r.

Piramida zdrowego żywienia

Zdrowe odżywianie

Grudzień 2022 r.

Konkurs ekologiczny „Zbieram, segreguję i tworzę nowe rzeczy”

Listopad 2022 r. 

„Segreguję, bo warto” – rozdanie nagród – zajęliśmy II miejsce

Listopad miesiącem zdrowia – słoń z warzyw, dzień zdrowej śniadaniówki, owocowe obrazki

Październik 2022 r.

Sport to zdrowie – szkolny SKS

Zajęcia „segregacja odpadów”

Zajęcia – „Jakość powietrza”

Wrzesień 2022 r.

Dzień bez samochodu

Zbiórka makulatury – akcja „Segreguję bo warto!”

Akcja „Sprzątanie świata”

Maj 2022r.

Warsztaty zdrowego odżywiania – przygotowywanie zdrowych koktajli i sałatek.

Kwiecień 2022 r.

Dzień Ziemi – audycja przez szkolny radio węzeł, zielony ubiór, przebrania uczniów w ekologiczne stroje.

Konkurs „Eko – robot” – wykonanie robotów z surowców wtórnych.

Dzień Zdrowia kl. 4b – przygotowanie sałatki owocowej.

Marzec 2022r. 

Godzina dla Ziemi to akcja stworzona przez Światowy Fundusz na rzecz Przyrody (WWF) odbywająca się w ostatnią sobotę marca, począwszy od 2007 roku. Tego dnia, każdy, zarówno osoby prywatne jak i firmy, ma szansę wysłać sygnał, że zależy mu na przyszłości naszej planety poprzez wyłączenie światła między 20:30 a 21:30 czasu lokalnego. Jest to również okazja do zastanowienia się nad zachodzącymi zmianami klimatu i nad tym jak można osobiście zaangażować się w ochronę środowiska.
 
W naszej szkole włączyliśmy się do tej akcji  wyłączając światło na 3 godz. lekcyjnej. Uczniowie kl.8  w komunikacie przez radiowęzeł przypomnieli wszystkim  o idei i znaczeniu tej akcji.
 
Więcej informacji: Więcej informacji o tegorocznej akcji znajdą Państwo na stronie godzinadlaziemi.pl.
 

Listopad 2021 r.

Szkolna akcja „Segreguję śmieci” – film „Segreguję, bo warto” – https://www.youtube.com/watch?v=5kBUELdtK-U 

Zwycięstwo w konkursie „Segreguję, bo warto”

Rozdanie nagród w konkursie ekologicznym „Zbieram, segreguję i tworzę nowe rzeczy”

Dzień zdrowej śniadaniówki – zajęcia w klasach I – III.

Konkurs ekologiczny – zbieram, segreguję i tworzę nowe rzeczy.

Październik 2021 r.

Nordic Walking – zajęcia w ramach lekcji wf.

Szaszłyki owocowe, warzywne zwierzaki – owoce i warzywa to zdrowie – zajęcia w klasach I – III, akcja plakatowa w szkole.

Zbiórka żywności przez Szkolne Koło Caritas – żywność z długim terminem przydatności była zbierana w klasach i przekazana najbardziej potrzebującym.

Zbiórka kasztanów, żołędzi, orzechów – zorganizowanie zbiórki mającej na celu pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

Udział w akcji – Segreguję bo warto !!! – organizowanej przez MPGiK w Rzeszowie pod patronatem Prezydenta Miasta.

 Wrzesień 2021 r.

Akcja – Sprzątanie Świata – chętne klasy porządkowały teren wokół szkoły. 

Dzień Bez Samochodu –  odbyły się w naszej szkole warsztaty pierwszej pomocy dla klas oraz akcja reklamowa na szkolnym korytarzu – ABC pierwszej pomocy. Na boisku szkolnym zostały zorganizowane zawody rowerów, hulajnóg, rolek itp. Uczniowie kl. 3a i 3b uczestniczyli w Dniu Mobilności w Rzeszowskim Parku Ruchu Drogowego.