Szkoła promujące zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to idea realizowana w placówkach w których edukacja zdrowotna jest ważnym elementem nauczania. Promowany jest zdrowy styl życia. We współpracy z rodzicami, społecznością szkolną i lokalną. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, podejmują starania, aby skutecznie dbać o swoje zdrowie.

Nasza szkoła od stycznia 2006 roku, została przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Działania promujące zdrowie  prowadzone są u nas systematycznie i są możliwe  dzięki zaangażowaniu i inicjatywie zarówno uczniów, nauczycieli  jak i wszystkich pracowników szkoły. Wychodząc naprzeciw sportowym zainteresowaniu i chęci ruchu wśród uczniów, prowadzimy  zajęcia takie jak: sks, siatkówka, wyjazdy na basen, rajdy oraz rozgrywki sportowe wspomagające zdrowy styl życia.

Od wielu lat włączamy się do akcji „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, a także bierzemy udział w programie „Pięć porcji warzyw, owoców i soku”. Na terenie naszej szkoły prowadzimy również akcje „Poniedziałek dniem owocowo – warzywnym, a czwartek dniem jogurtowym”.

Angażujemy się w organizowanie wycieczek szkolnych, „Zielonych szkól”. W szkole  prężnie też działa koło turystyczne PTTK.

Zawsze uczestniczymy w akcjach „Sprzątanie Świata” „Dzień Ziemi”, „Pierwszy Dzień wiosny”, „Dzień sportu”. Podczas tych akcji szczególny nacisk kładziemy na gry i zabawy ruchowe oraz zdrowy styl życia.

Współpracujemy ze Związkiem komunalnym „Wisłok” oraz Stowarzyszeniem Ekoskop. To właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów, dyrekcji i nauczycieli możemy się poszczycić Wojewódzkim Certyfikatem Szkół Promujących Zdrowie. W tym i następnych latach zamierzamy kontynuować tę pracę mającą na celu tak ważny aspekt, jakim jest promocja zdrowia. Działania te mogą umożliwić nam zakwalifikowanie się do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Szkolna promocja zdrowia jest długotrwałym procesem, gdyż w miejsce zrealizowanych zadań, pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

A K T U A L N O Ś C I

Październik 2021 r.

Zbiórka żywności przez Szkolne Koło Caritas – żywność z długim terminem przydatności była zbierana w klasach i przekazana najbardziej potrzebującym.

Zbiórka kasztanów, żołędzi, orzechów – zorganizowanie zbiórki mającej na celu pomóc zwierzętom przetrwać zimę.

Udział w akcji – Segreguję bo warto !!! – organizowanej przez MPGiK w Rzeszowie pod patronatem Prezydenta Miasta.

 Wrzesień 2021 r.

Akcja – Sprzątanie Świata – chętne klasy porządkowały teren wokół szkoły. 

Dzień Bez Samochodu –  odbyły się w naszej szkole warsztaty pierwszej pomocy dla klas oraz akcja reklamowa na szkolnym korytarzu – ABC pierwszej pomocy. Na boisku szkolnym zostały zorganizowane zawody rowerów, hulajnóg, rolek itp. Uczniowie kl. 3a i 3b uczestniczyli w Dniu Mobilności w Rzeszowskim Parku Ruchu Drogowego.