Sztandar

W dziesiątą rocznicę nadania Szkole Podstawowej nr 14 w Rzeszowie imienia Orląt Lwowskich — szkoła otrzymała sztandar, którego zdjęcia widać poniżej: