Zajęcia w szkole

Zajęcia w ramach programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

Zajęcia sportowe kl. 2

Szkolne zajęcia sportowe

Zajęcia „Rozmawiamy ze sobą” kl. 1a

Zajęcia „Wiem jak się uczyć” kl. 3a i 3b

Zajęcia na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne kl. 3 b

Zajęcia na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne kl. 3 a