Zajęcia z funkcjonariuszami Policji

W ubiegłym tygodniu kl. 4a, 4b, 5, 6, 7, 8a i 8b uczestniczyły w zajęciach z przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Zajęcia profilaktyczne dotyczyły przemocy rówieśniczej oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej aktów agresji. Uczniowie z wielką uwagą przysłuchiwali się temu, co mówił funkcjonariusz, zadawali pytania. 

Serdecznie dziękujemy Panu prowadzącemu oraz Naczelnikowi i Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie za zorganizowaną i przeprowadzoną prelekcję.