Zasady zachowania na zajęciach on-line

Drogie Uczennice, Drodzy Uczniowie.

Zapoznajcie się proszę z zasadami naszych zajęć online – kilka zasad w pigułce.

Zostały przygotowane, aby ułatwić nam wspólną pracę.

Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce. To, co dzieje się w tle może nas po prostu rozpraszać i przeszkadzać w uczestnictwie w zajęciach. Seriale, portale, gry – możemy się nimi zająć po lekcji online.

Ekrany to teraz nasza klasa online– podobnie jak w szkole podczas lekcji, również tutaj NIE odzywamy się do siebie wulgarnie, nie wyśmiewamy innych, nie krytykujemy, nie obrażamy.

Logujemy się zawsze swoim imieniem i nazwiskiem, nie podszywamy się pod nikogo innego, nie zmieniamy nicków w czasie lekcji. Dzięki temu będę wiedzieć, że Ty to Ty.

Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.

Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami prawnymi.

Po połączeniu się na spotkanie – lekcję – najlepiej jest wyciszyć swój mikrofon (po to aby szumy nie przeszkadzały innym, dopiero jak chcemy coś powiedzieć albo nauczyciel wywoła nas do odpowiedzi to włączamy mikrofon, kamerę i odpowiadamy, po skończeniu wypowiedzi dalej go wyciszamy) głos na zajęciach zabieramy po kolei – jak ktoś zaczyna mówić czekamy aż skończy. Jest to ustalone przez osobę, która prowadzi zajęcia lub przez Was – poprzez zgłoszenia się do odpowiedzi.

Nie odchodzimy od komputera w trakcie zajęć, nie wychodzimy na zewnątrz, ani na spacer, rower itp. nie jemy śniadania – zajęcia zdalne są tak samo sprawdzane przez nauczyciela (obecność na nich również) jak normalne lekcje w szkole – brak waszej aktywności na lekcji, brak wypowiadania się, odpowiadania na pytania, brak przesyłania odrobionych prac, będzie traktowany jako brak aktywności i nieobecność na zajęciach, nauczyciel będzie wpisywał braki zadań, a w przypadku dalszego nieodsyłania prac – oceny niedostateczne.

W przypadku braku kontaktu na zajęciach, nieodzywanie się, brak reakcji na słowa nauczyciela – będą informowani rodzice i w przypadku braku poprawy – obniżone zachowanie. Przypominam, że w związku z stanem ogłoszonym w Państwie, działania takie są podejmowane w oparciu o dostępne przepisy. Informacja o braku internetu, braku połączenia lub niemożliwości dołączenia do zajęć nie może być stosowana jako wymówka – a bez wcześniejszego zawiadomienia nauczyciela będzie odbierana jako uchylanie się od zajęć. Oczywiście może się zdarzyć, że musicie odejść od komputera np. do toalety ale należy to zgłosić nauczycielowi (żeby uniknąć sytuacji w której was nie będzie przed komputerem a nauczyciel was o coś zapyta).

Nieobecność podczas zajęć online (niemożliwość dołączenia, brak internetu, lekcewżenie) nie zwalnia was z tych zajęć – wszystkie przerabiane treści nauczyciele zamieszczają w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania domowe – w razie waszej nieobecności macie obowiązek je nadrobić.

Jako uczniowie poniżej 18 r.ż macie obowiązek szkolny dotyczy on nie tylko chodzenia do szkoły ale w sytuacji która jest obecnie także zajęć zdalnych – ciągłe uchylanie się od zajęć (brak odpowiedzi na zajęciach, jeżdżenie na kładach, rowerze – podczas lekcji, brak odsyłania prac) będzie traktowane jako uchylanie się od realizacji obowiązku szkolnego, co będzie skutkować podjęciem przez szkołę dalszych kroków. (nieklasyfikowaniem – w przypadku notorycznych nieobecności, obniżeniem zachowania itp.). Dotyczy to każdego przedmiotu z osobna – to nie jest tak, że na jednym przedmiocie się udzielacie, a na innym nie robicie nic. Przekroczenie 50% absencji na zajęciach z danego przedmiotu to nieklasyfikowanie z tego przedmiotu.

Nie podnosimy na siebie głosu. Ani mówiąc przez komunikator, ani w trakcie aktywności na forach – NIE PISZEMY CAPS LOCKIEM. Podczas lekcji nie piszemy do siebie na czacie. A w przypadku braku mikrofonu lub jego posucia informujecie wcześniej nauczyciela i wtedy możecie odpowiadać poprzez czat.

Zajęcia online wymagają od nas wszystkich skupienia. Szanujmy swój czas i koncentrujmy się na tym, co dzieje się na zajęciach. Jeśli zajęcia będą zakłócane, nauczyciel może wyciszać klasę i dać dostęp do mikrofonu tylko wskazanym uczniom.

Zachęcam do tego aby podczas lekcji (jeżeli pozwolą na to możliwości techniczne ms teams) włączać kamery jest to dodatkowo potwierdzenie dla nauczyciela, że jesteście obecni na lekcji, poza tym jest to pogłębiony kontakt i łatwiej się wtedy rozmawia. Można zrobić tak, że podczas lekcji kamerki są wyłączone, a włącza je osoba wywołana przez nauczyciela do odpowiedzi, po udzieleniu odpowiedzi wyłącza kamerę.

Jeżeli chodzi o odsyłanie zadań i prac zasada jest następująca: (zaznaczam u wszystkich nauczycieli) – nauczyciel zadaje wam pracę i termin jej wykonania, jeżeli odeślecie ją w terminie to super, natomiast jeżeli pracy nie odsyłacie w terminie to na początek nauczyciel będzie z wami rozmawiał, ewentualnie poinformuje rodziców i wpisze „bz”, da drugi termin, jeżeli w drugim terminie nie wywiążecie się z pracy to nauczyciel wpisze ocenę niedostateczną.

Doceniamy pracę uczniów którzy sumienne podchodzą do swoich obowiązków i zdalnej nauki, podejmują zadania dodatkowe, są aktywni na zajęciach, odsyłają terminowo prace i zadania – będziemy z chęcią nagradzać ich pozytywnymi uwagami, wysokimi ocenami i dodatkowymi plusami za aktywność.