Nauka w klasach I – VIII od 31.05.2021 r.

Szanowni Państwo

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki oraz rekomendacji organu prowadzącego w zespole od 17.05.2021 r.   do 25.06.2021 r. obowiązuje następująca organizacja pracy:

Od 31.05.2021r. do 25.06.2021 r. nauka w klasach I- VIII odbywa się stacjonarnie według dotychczasowego planu zajęć.

Uczniowie wchodzą do szkoły wcześniej ustalonymi wejściami:
główne wejście – klasa I, II a, II b, IV, V
od boiska szkolnego – klasa III a, III b, VI, VII a, VII b
od sali gimnastycznej – klasa VIII

Olimpiady, turnieje i konkursy: w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione będzie przeprowadzenie  olimpiad, turniejów i konkursów na terenie szkoły. Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.

Opieka w świetlicy szkolnej. Szkoła podstawowa zapewnia dla uczniów klas I-III uczących się stacjonarnie funkcjonowanie świetlicy szkolnej (6.30 – 16.30) oraz odpłatne dożywianie w stołówce szkolnej dla uczniów klas I-VIII.                                                                               

Nauczyciele oraz inni pracownicy zespołu, realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie placówki.

Nauka zdalna realizowana jest on-line za pośrednictwem Office 365 – MS Teams oraz poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.

Przedszkole funkcjonuje stacjonarnie we wszystkich grupach przedszkolnych w reżimie sanitarnym.

Uzgodniono organizację pracy z Radami Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 i Przedszkola Publicznego  Nr 10 w dniu 04.05.2021 r. oraz przyjęto do stosowania przez RP szkoły i przedszkola w dniu 04.05.2021 r.

O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy informować Państwa na bieżąco na stronie szkoły oraz poprzez e-dziennik.

REGULAMIN PRACY ZDALNEJ

DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ŚWIETLICĘ W OKRESIE COVID 19

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 26.11.2020

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 18.01.2021 

ZARZĄDZENIE ORGANIZACJI ZAJĘĆ OD 19.03.2021 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 29.03.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 12.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 19.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 26.04.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 04.05.2021

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU OD 17.05.2021

Dyrektor Zespołu

Maria Balawejder