Artykuły

ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY – zachęcam do krótkiej lektury

Dbanie o zdrowie psychiczne dziecka jest ważne na każdym etapie jego rozwoju, a rola rodzica w tym zadaniu – jest nie do przecenienia. Jeśli nauczymy dziecko samoakceptacji i rozwiązywania problemów, będzie lepiej radzić sobie z wyzwaniami w dorosłym życiu. Artykuł mówi o tym, co możemy zrobić sami jako rodzice, żeby wspierać dziecko od pierwszych chwil życia. Przybliżone zostają sytuacje i powody, które mogą wywołać kryzys psychiczny – jak wtedy reagować. 

Zachęcam Państwa do lektury i życzę, by dostarczyła wielu przydatnych informacji.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami na temat wychowania i relacji w rodzinie. Na stronie www.sercemzarodzina.pl dostępne są różne filmy o w/w tematyce. To bezpłatna platforma wiedzy, którą możecie Państwo wykorzystać do rozwijania współpracy rodzice – szkoła.

1 odc. Q&A Moje dziecko nie chce jeść”

https://www.youtube.com/watch?v=2WVje-yErE8

2 odc. Q&A – “Moje dziecko nie chce sprzątać”

https://www.youtube.com/watch?v=Uzqgj01Wxak&t=146s 

3 odc. Q&A Moje dziecko bije innych”

https://www.youtube.com/watch?v=r0X_q6T7_rM

Projekt “Sercem za Rodziną” ma rekomendację Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.