BRD

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO 

Zajęcia BRD

W naszej szkole co roku dla klas czwartych odbywają się dodatkowe zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zwane w skrócie BRD.  Uczniowie mają możliwość poznać ogólne zasady ruchu drogowego, znaki i sygnały drogowe, podstawowe manewry na drodze, zasady przejazdu na skrzyżowaniach z zachowaniem pierwszeństwa oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia trwają od października do maja i kończą się egzaminem na kartę rowerową. Uczniowie, którzy chcą uczęszczać na te zajęcia muszą dostarczyć zgodę rodziców.

Jak wygląda egzamin na kartę rowerową?

Egzamin przeprowadzany jest w szkole i składa się z dwóch części: teoretycznej (pisemny test) i praktycznej (jazda rowerem). Podczas egzaminu uczeń musi się wykazać :

  • dobrą znajomością przepisów ruchu drogowego,
  • umiejętnością jazdy rowerem zgodnie z zasadami bezpiecznej jazdy,
  • wiedzą na temat tego, kiedy rower jest sprawny i nadaje się do jazdy po drogach.

Kartę rowerową może uzyskać uczeń, który:

  • ukończył 10 lat i dobrze zna przepisy ruchu drogowego,
  • potrafi bezpiecznie kierować rowerem,
  • wie, kiedy rower jest sprawny i nadaje się do jazdy,
  • umie udzielić pierwszej pomocy,
  • dostał zgodę rodziców i wychowawcy.

Gdy zdasz egzamin, dyrektor szkoły wyda ci twoje pierwsze „prawo jazdy” , czyli kartę rowerową, którą zawsze musisz mieć przy sobie podczas jazdy rowerem po drodze.