Formy kontaktu z nauczycielami

Drodzy Rodzice 

W celu poznania i ustalenia potrzeb Naszych uczniów, a Waszych dzieci niezbędne jest utrzymywanie stałych kontaktów i szeroko rozumiana współpraca. Państwa zdanie jako rodziców jest dla Nas bardzo ważne i zależy Nam na ścisłej i obopólnej współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje, konstruktywną rozmowę, aktywne włączanie się w życie i dorastanie Naszych dzieci, nie mniej jednak przypominamy, że ustalonymi formami kontaktu z nauczycielami są: 

  • e – dziennik
  • e – mail: sekretariat@zszp4.resman.pl, wicedyrektor@zszp4.resman.pl 
  • telefon: (17) 748 24 50 (sekretariat szkoły)

Prosimy o kontaktowanie się wyznaczonymi kanałami. Szanujmy wzajemnie swój czas i prywatność. Dziękujemy.