Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo

Przypominamy, że dni 14 i 15 października 2021 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 6.30 do 16.30. Stołówka szkolna wydaje obiady dla dzieci zgłoszonych na świetlicę.

Dyrektor Zespołu

Maria Balawejder