Kalendarz

KALENDARZ PRACY ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLENGO NR 4 W RZESZOWIE NA ROK 2020 / 2021

TREŚĆ ZADANIA

TERMIN REALIZACJI / ODPOWIEDZIALNI

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2020r. (wtorek)

Spotkania organizacyjne z rodzicami

·       Przedszkole (gr. I)

·       Przedszkole (gr. II – V)

·       Szkoła:

  Klasa I

  Klasa II a, II b

  Klasa III a, III b

  Klasa IV, V

  Klasa VI, VIII

  Klasa VII a, VII b

01.09.2020r. (wtorek), 02.09.2020 (środa)

Termin wyniknie po RP

 


01.09.2020r. (wtorek)

21.09.2020r. (poniedziałek) g.17.00, g.17.30

22.09.2020r. (wtorek)

23.09.2020r. (środa)

24.09.2020r. (czwartek)

25.09.2020r. (piątek)

Pasowanie na przedszkolaka

15.04.2021r. (czwartek) C. Młynek, A. Micał – Ampaw

Pasowanie na ucznia

27.10.2020r. (wtorek) – D. Partyka

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2020r. (środa) – SU

Dzień Papieski – konkurs

15.10.2020r. (czwartek) Szkole Koło Caritas

Święto Patrona

– 30 rocznica nadania imienia

– 20 rocznica otrzymania sztandaru

23.11.2020r. (poniedziałek)  J. Drupka, J. Stanio, G. Możdżeń, M. Lorenc

Andrzejki (ze względu na pracę szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – andrzejki odbędą się w obrębie klas i grup – wróżby, konkursy, quizy)

24 – 27.11.2020r. (poniedziałek – piątek) – wychowawcy klas i grup

Mikołajki przedszkolne i szkolne

07.12.2020r. (poniedziałek) – wychowawcy przedszkola, szkoły

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego ( ze względu na pracę szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – turniej organizuje się w obrębie klas)

07 – 11.12.2020r. (poniedziałek – piątek) K. Waszyńska, G. Bober

Spotkania wigilijne (ze względu na pracę szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – spotkania wigilijne odbędą się w obrębie klas i grup)

16 – 22.12.2020r. (środa – wtorek) – wychowawcy klas

22.12.2020r. (wtorek) – wychowawcy grup przedszkolnych

Konkurs kartek świątecznych

Konkurs na ekologiczną bombkę choinkową

14 – 18.12.2020r. (poniedziałek – piątek) D. Partyka

14 – 18.12.2020r. (poniedziałek – piątek) – przedszkole
– A. Gawron, E. Łozińska

Dzień Babci i Dziadka ( ze względu na pracę szkoły / przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – dzień Babci i Dziadka przygotują uczniowie klas / grupy przedszkolne w postaci – upominków, kartek, laurek)

21 – 22.01.2021r. (czwartek – piątek) szkoła

21 i 22.01.2021r. (czwartek i piątek) przedszkole

Pierwszy dzień wiosny. Eko olimpiada. (w obrębie klas / grup)

19 – 22.03.2021r. (piątek – poniedziałek) B. Gwizdak, wychowawcy przedszkola

Dzień Ziemi (ze względu na pracę szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – dzień ziemi odbędzie się w obrębie klas oraz przez radio węzeł)

22 – 23.04.2021r. (czwartek – piątek) B. Gwizdak, SU

Święto Konstytucji 3 – go Maja – radiowęzeł

29.04.2021r. (czwartek) G. Bieniek, A. Galas, M. Lorenc

Dzień Matki i Ojca (ze względu na pracę szkoły / przedszkola w podwyższonym reżimie sanitarnym – dzień Matki i Ojca przygotują uczniowie klas / grupy przedszkolne w postaci – upominków, kartek, laurek itp.)

17 – 24.05.2021r. (poniedziałek – poniedziałek) wychowawcy klas I – III

28.05.2021r. (piątek) – wychowawcy przedszkola

Dzień dziecka / dzień sportu (ze względu na pracę szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym – turniej organizuje się w obrębie klas, grup)

01.06.2021r. (wtorek) K. Waszyńska, G. Bober, J. Stanio, wychowawcy przedszkola

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

25.06.2020r. (piątek)

25.06.2020r. (piątek) – pożegnanie gr. IV i V
w przedszkolu.

Spotkania z rodzicami / z Radą Pedagogiczną (w zależności od sytuacji epidemiologicznej stacjonarnie lub online)

21 – 25.09.2020r. (poniedziałek – piątek) według harmonogramu – spotkania organizacyjne – stacjonarnie

25.11.2020r. (środa) online – wywiadówka śródsemestralna

18.12.2020r. (piątek) – informacja o ocenach ndst

22.01.2021r. (piątek) – posiedzenie klasyfikacyjne RP – stacjonarnie

25 – 29.01.2021r. (poniedziałek – piątek) – wywiadówka (stacjonarnie) według harmonogramu.

14.04.2021r. (środa) online – wywiadówka śródsemestralna

17.05.2021r. (poniedziałek) – informacja o ocenach ndst

18.06.2021r. (piątek) – posiedzenie klasyfikacyjne RP

Egzamin Ósmoklasisty

25.05.2021r. (wtorek)

26.05.2021r. (środa)

27.05.2021r. (czwartek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2020r – 31.12.2020r.

Ferie zimowe

01.02.2021r. – 14.02.2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

01.04.2021 r. – 06.04.2021r.

Wycieczki szkolne i przedszkolne

Odbędą się:

17 – 21.05.2021r. oraz 7 – 11.06.2021r.

w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju wycieczki mogą zostać odwołane.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych

4, 5.01.2021r. (poniedziałek, wtorek)

30.04.2021r. (piątek)

25.05.2021r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty

26.05.2021r. (środa) – egzamin ósmoklasisty

27.05.2021r. (czwartek) –  egzamin ósmoklasisty

28.05.2021r. (piątek)

4.06.2021r. (piątek)

Rekolekcje

——————

Dni Osiedla

——————

CIEKAWE DNI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

(organizowane w obrębie klas, grup przedszkolnych)

Europejski Dzień Języków

21 – 25.09.2020r. (poniedziałek – piątek) E. Wrzos – Gołojuch, A. Bereś, E. Augustyn – Ziemlińska

Dzień przedszkolaka

21.09.2020r. (poniedziałek) wychowawcy grup przedszkolnych

Sprzątanie Świata

16 – 18.09.2020r. (środa – piątek) B. Gwizdak, wychowawcy klas

Tydzień pierwszej pomocy

28.09 – 02.10.2020r. (poniedziałek – piątek) 

K. Waszyńska, G. Bober, J. Stanio

Dzień Chłopaka

30.09.2020r. (środa) – wychowawcy

Dzień bez przemocy – radiowęzeł

02.10.2020r. (piątek) SU

Tydzień kodowania i programowania

19 – 23.10.2020r. W. Jerzak, M. Woś, wychowawcy I – III, wychowawcy świetlicy.

Tydzień zdrowego odżywiania

26 – 30.10.2020r. (poniedziałek – piątek) wychowawcy klas

Dzień Oszczędzania

30.10.2020r. (piątek) SKO, SU

Dzień Praw Dziecka – radiowęzeł

20.11.2020r. (piątek) SU, wychowawcy przedszkola

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

03.12.2020r. (czwartek) – J. Stanio, K. Waszyńska, SU, wychowawcy przedszkola

Walentynki (w obrębie klas / radiowęzeł)

12.02.2021r. (piątek) SU, wychowawcy klas,  wychowawcy przedszkola

Dzień teatru / pisarzy

26.03.2021r. (piątek) G. Rosa, J. Drupka, M. Ożóg

Dzień książki dla dzieci

02.04.2021r. (piątek)wychowawcy przedszkola

09.04.2021r. (piątek) wychowawcy przedszkola, kl. I – III

Dzień bezpieczeństwa w ruchu drogowym

06.05.2021r. (czwartek) G. Rosa, nauczyciele świetlicy

Dzień wyjątkowego nakrycia głowy

06.05.2021r. (czwartek) wychowawcy przedszkola

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

Mleko w szkole

Programy zachęcają i promują zdrowe odżywianie.

Owoce i warzywa w szkole

Śniadanie daje moc

Mały miś w świecie wielkiej literatury

Program rozbudzający zainteresowania czytelnicze.

Od uprawy do potrawy

Program zwraca uwagę na problem marnowania żywności oraz wskazuje ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska.

Szkolne Blogi

Program edukacji finansowej – przedsiębiorczość, oszczędzanie, finanse – prowadzenie bloga.

Zachowaj Trzeźwy Umysł

Program profilaktyki ogólnej.

Sport sposobem na życie

Program zachęcający do ruchu i uprawiania sportu.

Trzymaj formę

To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym, dwukierunkowym podejściu:

propagującym zbilansowane odżywianie połączone
z regularną aktywnością fizyczną.

Szkoła Promująca Zdrowie

Podejmowanie działań na rzecz zdrowia przez całe środowisko szkolne, celem jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły.

BohaterON

Ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Bezpieczeństwo dzieci w czterech strefach: na drodze,
w domu, w szkole, w Internecie.

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Proekologiczna edukacja dzieci i zachęcanie ich do ruchu już od najmłodszych lat.

Spotkania z Leonem

Program psychoedukacyjny przeciwdziałający agresji wśród dzieci.

Idź ty lepiej Koziołeczku szukać swego Pacanowa

Projekt rozwijający zainteresowania czytelnicze, wzbudzający kreatywność, szacunek i empatię u dzieci.

 Opracowały:

  1. Anna Lisowicz
  2. Joanna Stanio