Konkursy

Konkurs proponuje uczniom aktywizujący sposób zdobywania wiedzy i korzystanie z nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie odpowiedzi na jedno zadanie w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.
Udział w konkursie jest dla uczniów okazją rozwijania kompetencji kluczowych, eksperymentowania i doświadczania. Poprzez stwarzanie sytuacji do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, uczniowie mogą czerpać zadowolenie ze swojej pracy, być może dlatego tak chętnie uczestniczą w naszym konkursie. Jedna z naszych konkursowych aplikacji edukacyjnych: Liga Elektrorecyklingu, została zauważona przez profesora informatyki Uniwersytetu w Ulm, prof. Franza Josefa Radermacher, szefa jury europejskiego dla Energy Globe Award 2018 i wyróżniona jako najlepszy projekt edukacji ekologicznej w Polsce w 2018 roku.

Odbiorcami projektu pod nazwą Mistrz Recyklingu są uczniowie klas 3-8 szkół podstawowych oraz nauczyciele prowadzący zajęcia o tematyce zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii i recyklingu ze szkół w całej Polsce.

Więcej informacji pod adresem: https://chlorofil.com.pl/vii-edycja-konkursu-mistrz-recyklingu-i-przyjaciele/