Monitoring w szkole

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie informuje, że zgodnie z art. 108a ust.1 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U.2021.1082), po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, uzyskał zgodę na rozbudowę szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na I piętrze, w budynku szkoły, na korytarzu w pobliżu ubikacji chłopięcej.