Motywacja do nauki i bezpieczeństwo w sieci

Motywacja i wspieranie ucznia

Okres zdalnego nauczana wymaga od nas wszystkich – rodziców, nauczycieli, uczniów – pełnej mobilizacji. Zachęcamy Państwa do współpracy, aby wspólnie wypracować najlepszy sposób działania w tym czasie i aby wspólnie zadbać o dobro naszych uczniów, a Państwa dzieci. Szczególnie istotna jest motywacja i wsparcie ucznia do systematycznej pracy poza szkołą.

Jak to zrobić?

 • Nauczmy dziecko traktować naukę jak wyzwanie. Kształtujmy postawę, że wiedza to coś, nad czym trzeba pracować.
 • Wprowadźmy stały harmonogram dnia, wdrażajmy dziecko do systematyczności, nauczmy dobrej organizacji pracy i zadbajmy o odpowiednie warunki do nauki.
 • Zaproponujmy, żeby wszystkie dzieci w domu uczyły się w tym samym czasie. Zabawa rodzeństwa w czasie nauki jednego dziecka nie sprzyja jego motywacji.
 • Chwalmy dziecko za włożony wysiłek w dążeniu do celu, zwłaszcza, jeśli stosuje się ono do ustalonego w domu systemu nauki.
 • Podkreślajmy sukcesy, doceniajmy osiągnięcia dziecka, pamiętając, że to motywuje. Nie krytykujmy, starajmy się wspólnie działać w pokonywaniu pojawiających się trudności.
 • Wspierajmy, ale nie wyręczajmy. Naukę pozostawmy dzieciom, wdrażajmy je do samodzielnej pracy, pomagając np. w odrabianiu pracy domowej nie należy wykonywać zadania za dziecko.
 • Nie porównujmy dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu umiejętności.

Korzystanie z Internetu ma swoje nieocenione zalety, ale należy pamiętać, że nie jest wolne od zagrożeń. Aby nasi uczniowie mogli czuć się bezpiecznie korzystając z sieci i uczyć się w domu ważne jest przestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa:

 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego.
 • Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób, wychowawcy, nauczycieli.
 • Ostrożne pobieraj pliki z sieci.
 • Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail.
 • Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć.
 • Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych.
 • Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
 • Czytaj regulaminy.