Nieobecność Pana przeprowadzającego dzieci przez ulicę

W dniach od 02.11.2021r. do 05.11.2021r. nieobecny będzie Pan przeprowadzający uczniów przez jezdnię. Prosimy aby w tych dniach zwrócić szczególną uwagę na swoje dzieci podczas drogi do szkoły.  

Wszyscy wiemy jak bardzo ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych. Zachować je muszą nie tylko kierowcy, czy rowerzyści ale przede wszystkim piesi.

Przypomnimy zatem 5 podstawowych zasad przechodzenia przez jezdnię.

  • Zatrzymać się na skraju jezdni

  • Spojrzeć w lewo

  • Spojrzeć w prawo

  • Spojrzeć jeszcze raz w lewo

  • Jeżeli jezdnia wolna – przechodzić śmiało lecz nie wolno biec.