O szkole

      Szkoła Podstawowa Nr 14 wchodzi w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4. Położona jest w dzielnicy Staroniwa usytuowanej na obrzeżach miasta. Ta kameralna placówka ulokowana jest wśród zieleni z dala od głównej arterii komunikacyjnej. Uczy się w niej 204 uczniów. Nauka odbywa się w godzinach 8.00-15.30. W ramach lekcji wychowania fizycznego odbywa się nauka pływania (od kl. IV do VI). Świetlica pracuje od 6.30 do 17.00. Dodatkowo opiekę sprawuje pedagog (codziennie) oraz higienistka szkolna.

      Bazę szkoły stanowi dwukondygnacyjny budynek, w którym mieści się 10 sal, biblioteka, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, kuchnia, stołówka oraz gabinet higienistki i pedagoga szkolnego. W szkole znajdują się 3 grupy przedszkolne (Przedszkole Publiczne Nr 10) – grupy III, IV i V. Dodatkowym atutem szkoły jest ogrodzony teren, na którym znajdują się dwa boiska, zewnętrzna siłownia oraz dwa place zabaw dla dzieci. Sale szkolne wyposażone są w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny – tablice i monitory interaktywne.