Odznaczenie dla Pana Jerzego Maca

Za pracę wokół Patrona szkoły Dyrektor Maria Balawejder i Pani ś.p. Danuta Dusza w roku 2006, z okazji obchodów 100 lecia szkoły, odznaczone zostały Złotą Honorową Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa. W ubiegłym roku Pan Leszek Granat –przyjaciel naszej szkoły od 1990 roku, otrzymał odznakę również za krzewienie  pamięci o Kresach Wschodnich i Lwowie, a dzisiaj w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Zarząd Główny we Wrocławiu, Pani Dyrektor miała przyjemność przekazać odznakę panu Jerzemu Macowi za działania w kierunku krzewienia pracy patriotycznej na rzecz Kresów Południowo – Wschodnich, nie tylko związane z naszą szkołą. Składamy serdeczne gratulacje.