Pedagog zdalnie

Pedagog szkolny mgr. Joanna Stanio jest do Państwa dyspozycji, udziela porad oraz wsparcia rodzicom i uczniom codziennie w godzinach swojej pracy. Ze szkolnym pedagogiem najlepiej kontaktować się przez e-dziennik. Można również umówić się na indywidualną rozmowę w aplikacji MS Teams.

INSTYTUCJE ŚWIADCZĄCE BEZPŁATNĄ POMOC:

  1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie

Sekretariat Poradni (17) 748 38 00

Więcej informacji na stronie internetowej instytucji http://ppp2.rzeszow.pl/

  1. Podkarpackie Stowarzyszenie Psychoterapeutów

Darmowe telefoniczne wsparcie w sytuacji pandemii COVID – 19,

Listy psychoterapeutów, dzień tygodnia i godziny, w których można umówić się na rozmowę znajdują się na stronie internetowej Podkarpackiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów http://www.psychoterapia-podkarpackie.pl/

  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Dział Organizacyjno – Administracyjny (17)85-339-27, (17)85-357-53, (17)85-351-33

Dział Pomocy Instytucjonalnej, Pomocy Dziecku i Rodzinie, Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej

(17)86-302-53, (17)86-369-33 http://www.mopsrzeszow.pl/

  1. Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie

Telefoniczne wsparcie w sytuacji lęku, samotności, niepokoju związanego z obecną sytuacją.

Strona internetowa instytucji http://opsik.mopsrzeszow.pl/index.php

  1. Psychologowie i psychoterapeuci dla społeczeństwa

Kontakt ze specjalistami, wsparcie w radzeniu sobie z trudnym stanem psychicznym związanym z epidemią koronawirusa. Numery telefonów, dzień tygodnia i godziny pracy specjalistów znajdują się na stronie internetowej https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/