Program „Spotkania z Leonem”

Od września 2020 do stycznia 2021 w klasie 2a wychowawczyni Alicja Sikora-Grynda realizowała z uczniami program psychoedukacyjny przeciwdziałający agresji pt. „Spotkania z Leonem” (autorstwa: Ewy Czemierowskiej-Koruba i Huberta Czemierowskiego).

Celem zajęć była profilaktyka zachowań agresywnych u dzieci poprzez:

– pogłębienie świadomości własnych uczuć,

– uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych osób,

– poznanie konstruktywnych sposobów wyrażania złości.

– naukę radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,

– uświadomienie sobie swojej roli w pomaganiu innym,

– poznanie zasad dobrej współpracy z innymi.

Motywem przewodnim treści zajęć były kolejne wydarzenia z życia tych samych bohaterów – rodzeństwa bliźniąt: Julki i Julka oraz ich przyjaciela – kameleona o imieniu Leon. Każdy scenariusz zaczynał się opowiadaniem – historyjką, w której występują wymienione postacie, a kończy się wierszykiem, który zawiera wniosek wynikający z zajęć. Podczas zajęć dzieci posługiwały się sylwetami Leona, samodzielnie wykonanymi, naklejonymi na patyczek logopedyczny (zdjęcia poniżej). Z jednej strony Leon był szary, co symbolizowało nieprzyjemne sytuacje i uczucia im towarzyszące, natomiast z drugiej strony kameleon był kolorowy co oznaczało, iż odczuwał przyjemne emocje. Opisana pomoc dydaktyczna pomagała dzieciom w rozpoznawaniu uczuć jakie można przeżywać w danych sytuacjach. Każde spotkanie było tak kierowane, aby dzieci samodzielnie dochodziły do konstruktywnych rozwiązań poszczególnych problemów. Odgrywały scenki dramowe, co pozwoliło im na praktyczne wykorzystanie tego czego się nauczyły.

Tematy kolejnych zajęć:

  1. Czego potrzebujemy, żeby czuć się dobrze?
  2. Przyjemne i nieprzyjemne uczucia.
  3. Złość.
  4. Jak mogę sobie poradzić, gdy ktoś mi dokucza?
  5. Czy wolno skarżyć?
  6. Jak pomóc innym?
  7. Czy warto dokuczać innym?
  8. Przepraszanie.
  9. Współpraca w grupie.
  10. Rozwiązywanie konfliktów.

Na zakończenie programu dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.