Rada Pedagogiczna

      Kadrę stanowią nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami pedagogicznymi, którzy stale podnoszą swoje umiejętności zawodowe (studia podyplomowe, kursy, warsztaty, samokształcenie) i pną się po poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

 W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole pracują następujący nauczyciele:

mgr inż. Maria Balawejder – dyrektor Zespołu, nauczany przedmiot: technika;

mgr Anna Lisowicz – wicedyrektor Zespołu, wychowawca świetlicy;

mgr Dorota Solecka – wychowawca klasy 1a, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Dorota Pasterz – wychowawca klasy 1b, edukacja wczesnoszkolna i język niemiecki;

mgr Danuta Partyka – wychowawca klasy 2, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Alicja Sikora-Grynda – wychowawca klasy 3a, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Magdalena Kurpaska – wychowawca klasy 3b, edukacja wczesnoszkolna;

mgr Justyna Drupka – wychowawca klasy 4a, nauczany przedmiot: język polski;

mgr Grażyna Rosa – wychowawca klasy 4b, nauczany przedmiot: język polski; bibliotekarz;

mgr Beata Gwizdak – wychowawca klasy 5, nauczane przedmioty: przyroda, biologia, geografia, język włoski, wychowanie do życia                                            w rodzinie;

mgr Magdalena Woś – wychowawca klasy 6, nauczane przedmioty: fizyka, matematyka;

mgr Aneta Bereś – wychowawca klasy 7, nauczany przedmiot: język angielski;

mgr Grzegorz Bober – wychowawca klasy 8a, nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne;

mgr Ewelina Wrzos-Gołojuch – wychowawca klasy 8b, nauczany przedmiot: język angielski, doradztwo zawodowe;

mgr Małgorzata Ożóg – nauczany przedmiot: język polski;

mgr Włodzimierz Jerzak –  nauczane przedmioty: matematyka, informatyka;

mgr Małgorzata Bieniek – nauczany przedmiot: historia;

dr Anna Galas – nauczany przedmiot: historia, wos;

mgr Klaudia Waszyńska – nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne;

mgr Ewa Augustyn-Ziemlińska – nauczany przedmiot: język niemiecki;

mgr Magdalena Dębowska – nauczany przedmiot: chemia;

mgr Marcin Lorenc – nauczany przedmiot: muzyka;

mgr Gertruda Możdżeń – nauczany przedmiot: plastyka;

mgr Andrzej Tokarz – nauczany przedmiot: religia;

mgr Joanna Stanio – pedagog szkolny;

mgr Jessica Dudek – nauczyciel świetlicy;

mgr Anna Pacana – nauczyciel świetlicy;

mgr Stanisława Cierkos – Komosa – nauczyciel świetlicy;

mgr Krystyna Tracz – nauczyciel świetlicy.