Rada Rodziców

 Rada Rodziców

w roku szkolnym 2023/2024 

Przewodnicząca: Katarzyna Perec

Zastępca przewodniczącej: Robert Duliński

Skarbnik: Krzysztof Krawczyk

Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.).

Od chwili powstania Rada udowodniła, że ma pomysły i chce robić konkretne rzeczy dla polepszenia warunków nauki naszych dzieci.

Swoją działalność Rada Rodziców ujęła w regulamin, który w naszym przypadku przyjął formę Regulaminu Działalności Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią w zakładce dokumenty szkolne: Regulamin Rady Rodziców. 

Podstawowym celem Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców ogółu uczniów naszej szkoły oraz wspieranie działalności statutowej szkoły, jak również współpraca z Radą Pedagogiczną.

Wspieranie działalności statutowej szkoły jest oparte przede wszystkim na środkach gromadzonych przez Radę Rodziców.