Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2022/2023

1 września 2022 r. jest dniem Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2022/2023

Zapraszamy wszystkich uczniów o godz. 9.00 na spotkania z wychowawcami klas. 

Klasa I a – sala 11 (zapraszamy uczniów wraz z rodzicami)

Klasa I b – sala 14 (zapraszamy uczniów wraz z rodzicami)

Klasa II a – sala 10

Klasa II b – sala 7

Klasa III – sala 9

Klasa IV a – sala 6

Klasa IV b – sala gimnastyczna

Klasa V a – sala 2

Klasa V b – stołówka szkolna

Klasa VI – sala 3

Klasa VII – sala 4

Klasa VIII – sala 15

WAŻNE INFORMACJE !!!

W bieżącym roku szkolnym bardzo prosimy, aby uczniowie obowiązkowo posiadali:

  • wygodne obuwie zmienne,
  • podpisane worki na obuwie zmienne (worki materiałowe – nie foliowe!!!).

Obiady dla uczniów szkoły wydawane będą od dnia 5 września 2022r.