Spotkanie z Rodzicami

Śródroczne spotkanie z Rodzicami

W dniu 11.01.2023 r. tj. w środę o godz. 17.00 odbędą się spotkania rodziców naszych uczniów z wychowawcami klas I- VIII w następujących salach:

Klasa 1a – s. 11

Klasa 1b – s. 14

Klasa 2a – s.10

Klasa 2b – s. 7

Klasa 3a – s. 9

Klasa 4a – s. 6

Klasa 4b – s. 12

Klasa 5a – s.2

Klasa 5b – stołówka szkolna

Klasa 6a – s. 3

Klasa 7a – s. 4

Klasa 8a – s. 15

Maria Balawejder – Dyrektor Zespołu