Święto Patrona Szkoły- film

Jubileusz 30-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 14 imienia Orląt Lwowskich                 oraz 20 – lecia otrzymania  przez szkołę sztandaru.    

Drodzy rodzice, kochani uczniowie i absolwenci, pracownicy.

W piątek 27 listopada 2020 roku  obchodzimy piękną uroczystość 30 – lecia nadania naszej szkole imienia Orląt Lwowskich oraz 20 – lecie otrzymania sztandaru.
Z tej okazji chciałabym zachęcić wszystkich do bliższego zapoznania się z naszym Patronem.

30 – lat temu nadano naszej szkole imię Orląt Lwowskich mieliśmy zupełnie inne plany na uczczenie tego wydarzenia, chcieliśmy połączyć tę uroczystość z 20 – leciem nadania sztandaru. Ufam, że po powrocie do szkoły będziemy mogli wspólnie uczcić to wydarzenie. Tymczasem zapraszam Was do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej uroczystości – złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod tablicą pamiątkową. W najbliższym czasie powstanie również film przybliżający Orlęta Lwowskie oraz prace naszej szkoły pod Ich patronatem w ostatnich 30 latach. 

Mam nadzieję, że to spotkanie wirtualne będzie niemniej wymowną okazją do wielu wzruszeń i wspomnień.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

 W 1990 roku, 30 lat temu- od kiedy mam zaszczyt pełnić funkcję dyrektora tej placówki, miało miejsce uroczyste nadanie szkole imienia „Orląt Lwowskich”, które do dnia dzisiejszego nosi nasza szkoła.

            „Czas jak rzeka, jak rzeka płynie …”, ani się obejrzymy i będzie okazja do równie ciekawych i wzruszających spotkań wszystkich tych, którym bliska jest nasza szkoła, chociażby na kolejnym „Święcie Patrona Szkoły”, na które już dzisiaj zapraszam.

Krótki rys historyczny:

Inicjatorem pomysłu był członek Towarzystwa Miłośników Lwowa Pan Jerzy Mac.

    Wybierając  imię Orląt Lwowskich wzięliśmy pod uwagę związek historyczny  łączący  mieszkańców  naszej dzielnicy z Lwowem oraz fakt, że bohaterstwo Orląt służyć będzie jako wzorzec wychowania młodzieży. W  ten  sposób mogliśmy oddać hołd historii dzieci lwowskich, historii  wyrzuconej  z  podręczników szkolnych przez cenzurę.

        Pomysł  zyskał  akceptację Rady Pedagogicznej. Ustalono,  że uroczystość nadania imienia odbędzie się 21 listopada 1990r. i tak co roku przez ostanie 30 lat obchodzimy Święto Patrona.

  Ukoronowaniem naszej 10 – letniej pracy wokół Patrona szkoły, było przekazanie szkole sztandaru w dniu 21 listopada 2000 roku.

   Dumna jestem z tego, że udało się doprowadzić do tak dużych uroczystości, które odbiły się szerokim echem w całym mieście, a dokładne relacje z nich ukazały się w gazecie ogólnopolskiej Semper Fidelis. Cieszy mnie także fakt, że nie zostały one do dziś zapomniane, gdyż pozostały po nich kroniki, broszurki okolicznościowe, do których napisałam słowo wstępne oraz piękne, zobowiązujące nas do dalszej pracy imię i sztandar szkoły.

Za pracę wokół Patrona szkoły ja i Pani ś.p. Danuta Dusza w roku 2006, z okazji obchodów 100 lecia szkoły, odznaczone zostałyśmy Złotą Honorową Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa. W ubiegłym roku Pan Leszek Granat –przyjaciel naszej szkoły od 1990 roku, otrzymał odznakę również za krzewienie  pamięci o Kresach Wschodnich i Lwowie, a dzisiaj mam zaszczyt w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Zarząd Główny we Wrocławiu, przekazać odznakę panu Jerzemu Macowi za działania w kierunku krzewienia pracy patriotycznej na rzecz Kresów Południowo – Wschodnich,  nie tylko związane z naszą szkołą.

Z okazji obchodzonego jubileuszu pragnę bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej i poprzednich uroczystości: uczniom, rodzicom, pracownikom, sponsorom i przyjaciołom szkoły. Serdecznie dziękuję Panom Leszkowi Granatowi i Jerzemu Macowi za przekazanie w dniu dzisiejszym na rzecz naszej szkoły 100 sztuk kalendarzy okolicznościowych na rok 2021 i 2022.  

Serdecznie dziękuję za udział pocztów sztandarowych, za udział drużyny orląt pod kierunkiem p. inspektora H. Klimka, za przewodnictwo w mszach księdzu prałatowi Władysławowi Jagustynowi, księdzu kanonikowi – proboszczowi Stanisławowi Jamińskiemu oraz księżom katechetom , które  nadawały naszym uroczystościom atmosferę podniosłości.

Zapraszam wszystkich na kolejną lekcję historii, która mam nadzieję pozostanie na długo w pamięci, przygotowaną pod kierunkiem Pani Justyny Drupki, Joanny Stanio oraz wielu innych nauczycieli.

          Maria Balawejder – dyrektor  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

ŚWIĘTO PATRONA 27.11.2020

Dnia 27.11.2020 r. z okazji Święta Patrona Szkoły pod tablicą pamiątkową został złożony wieniec oraz zapalono znicz. W skromnej uroczystości wzięli udział – Dyrektor Zespołu Maria Balawejder, wicedyrektor Anna Lisowicz, przedstawicielka Rady Rodziców Pani Magdalena Starobrat, przedstawiciel uczniów – Szymon z kl. VI  oraz przyjaciele szkoły Pan Lesław Granat i Pan Jerzy Mac, którzy ofiarowali wspaniałe kalendarze. Serdecznie dziękujemy za pamięć, obecność, kalendarze i kwiaty. Mamy ogromną nadzieję, że w kolejną rocznicę spotkamy się w szerszym gronie.