Udział w programie „Od uprawy do potrawy” kl. II b

W roku szkolnym 2020/2021 klasa IIB wzięła udział w programie edukacyjnym „ Od uprawy do potrawy”.  

Dzięki uczestnictwie w programie uczniowie:

– Zdobyli wiedzę o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania.

– Dowiedzieli się jakie są sposoby na ograniczenie marnowania żywności.

– Znają zasady i potrafią pracować w zespole klasowym.

W ramach stworzonego Klubu uczniowie w aktywny sposób walczyli z problemem wyrzucania jedzenia. Kluby Niemarnowania mają za zadanie wytłumaczyć uczniom z czym związany jest problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska.

W ramach V edycji programu odbyły się dla Klubów dwa konkursy. Pierwszy pt. „Rymuję nie marnuję”  polegał na napisaniu i nagraniu piosenki o niemarnowaniu żywności. Wygrana piosenka została nagrana i zaśpiewana przez Majkę Jeżowską. Drugi dotyczył przygotowania „kolażu niemarnowania” pokazującego dobre praktyki i sposoby zapobiegania problemowi marnowania żywności. Był to konkurs ogólnopolski w którym wzięło udział ok. 40 Klubów z całej Polski. Klasa IIB zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. „Rysuję nie marnuję.” Uczniom zostały przesłane nagrody, a szkoła zdobyła dyplom z wyróżnieniem oraz  certyfikat uczestnictwa w konkursie. Serdecznie gratulujemy!