ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA 27.03.21 – 18.04.21 INFORMACJE

Szanowni Państwo

W związku z obostrzeniami związanymi z Covid-19 wprowadzonymi w dniach 27.03.2021 – 18.04.2021 r. przedszkola zostają zamknięte.

Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Jeżeli spełniacie Państwo powyższe kryteria i wyrażacie chęć korzystania z opieki w przedszkolu dla swoich dzieci, prosimy o zgłoszenie tego faktu do wicedyrektora Zespołu (wiadomość przez e-dziennik).

Rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko korzystało z opieki w przedszkolu, są zobowiązani do poświadczenia zatrudnienia we właściwych jednostkach w Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii Covid-19 (dostępna pod powyższym linkiem, na stronie internetowej przedszkola w zakładce dokumenty lub w sekretariacie Zespołu).

Rodzice, których dzieci nie będą mogły uczęszczać do przedszkola, mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.
Ze względów organizacyjnych prosimy o jak najszybsze zgłoszenie uprawnionego dziecka do opieki w przedszkolu.

Z pozdrowieniami – Dyrekcja