Zgłoszenie uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022

Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy o zgłoszenie dzieci do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022. Karta zgłoszenia do pobrania poniżej:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres: wicedyrektor@zszp4.resman.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie Zespołu.